مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران 
سامانه
هم آوا

اطلاعیه کارورزی و پروژه

اطلاعیه کارورزی و پروژه


 
19 آذر 1397
ساعت 16:08

جلسه توجیهی پروژه استاد یلوه، جمعه 1397/09/23 از ساعت 13 الی 14 برگزار می‌گردد. دانشجویان می‌بایست تا پیش از این تاریخ پروژه خود را به آدرس myalveh@gmail.com ارسال نمایند.

 
 
7 آذر 1397
ساعت 12:25

دانشجویانی که با استاد سالارنژاد درس کارورزی اخذ نموده و هنوز کارهای مربوطه را انجام نداده‌اند، پنجشبه ۱۳۹۷/۰۹/۰8، ساعت ۱۰ به همراه فرم کارورزی، در دانشگاه حضور داشته باشند.

 
 
1 آذر 1397
ساعت 9:32

جلسه توجیهی کارورزی و پروژه استاد آواکیانس به شرح زیر می‌باشد:

  • چهارشنبه 1397/09/07 ، از ساعت 13 الی 14
  • پنجشنبه 1397/09/08 ، از ساعت 14 الی 15
 
 
1 آذر 1397
ساعت 9:29

دانشجویانی که با استاد سالارنژاد درس کارورزی اخذ نموده‌اند، پنجشبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱، ساعت ۱۰ در دانشگاه حضور داشته باشند.

 
 
10 آبان 1397
ساعت 6:53

دانشجویانی که با استاد روشن‌پور دروس پروژه و کارورزی اخذ نموده‌اند، جمعه ۱۳۹۷/۰۸/۱۱، ساعت ۱0 در دانشگاه حضور داشته باشند.

 
 
8 آبان 1397
ساعت 22:47

دانشجویانی که با استاد امیر رمضانی دروس پروژه و کارورزی اخذ نموده‌اند، جمعه ۱۳۹۷/۰8/11، از ساعت 11 الی ۱۲ در دانشگاه حضور داشته باشند.

 
 
28 مهر 1397
ساعت 21:16

دانشجویانی که با استاد هاشمی درس پروژه اخذ نموده‌اند، یکشنبه 1397/07/29، ساعت 12 در دانشگاه حضور داشته باشند.

 
 
18 مهر 1397
ساعت 17:27

زمان جلسه ارائه پروژه و تحویل کارورزی دانشجویانی که این دروس را با استاد جدی‌ثانی، در ترم تابستان اخذ نموده‌اند، پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/19 ساعت ۱۰:15 می‌باشد. (داور ایشان استاد ذیبخش می‌باشد.)

 
 
14 مهر 1397
ساعت 11:53

زمان جلسه ارائه پروژه و تحویل کارورزی دانشجویانی که این دروس را با استاد عضدانلو و استاد رضوی، در ترم تابستان اخذ نموده‌اند، دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰ می‌باشد. این تاریخ تمدید نخواهد شد و حضور کلیه دانشجویان الزامیست.

 
 
14 مهر 1397
ساعت 11:38

زمان تحویل کارورزی دانشجویانی که با استاد بقایی این درس را در ترم تابستان اخذ نموده‌اند، دوشنبه 1397/07/16 ساعت 9:30 می‌باشد. حضور کلیه دانشجویان الزامیست.