مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران 
سامانه
هم آوا

اطلاعیه تشکیل کلاس ها

اطلاعیه تشکیل کلاس ها


 
12 دی 1397
ساعت 18:36

برنامه کلاس‌های جبرانی استاد جعفری به شرح زیر می‌باشد:

  • «طراحی الگوریتم»: پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳، از ساعت ۸:۳۰ الی 12:30
  • «هوش مصنوعی»: جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۱۴، از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴
 
 
4 دی 1397
ساعت 14:31

امتحان عملی درس «نرم‌افزارهای کاربردی شبکه» دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/10 ساعت 15:45 برگزار می‌گردد.

 
 
4 دی 1397
ساعت 14:30

امتحان عملی درس «کارگاه برنامه‌نویسی تحت وب»، جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۰7 ساعت 8:30 برگزار می‌گردد.

 
 
4 دی 1397
ساعت 14:28

امتحان عملی دروس «طراحی پایه کاربردی» و «ویرایش تصویر 1» استاد هاشمی، یکشنبه 1397/10/09 در ساعت کلاسی برگزار می‌گردد.

 
 
4 دی 1397
ساعت 14:25

امتحان دروس «پیاده‌سازی شبکه‌های محلی» و «کارگاه پیاده‌سازی شبکه‌های محلی» استاد خان‌احمدی، پنجشنبه 1396/10/06 در ساعت کلاسی برگزار می‌گردد.

 
 
4 دی 1397
ساعت 14:19

کلیه کلاس‌های استاد ساسان‌فر، سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰4 برگزار نمی‌گردد.

 
 
3 دی 1397
ساعت 9:28

کلیه کلاس‌های استاد باباخانلو، دوشنبه ۱۳۹۷/10/03 برگزار نمی‌گردد.

 
 
1 دی 1397
ساعت 16:29

کلیه کلاس‌های استاد احمدزاده، شنبه ۱۳۹۷/10/01 برگزار نمی‌گردد. کلاس جبرانی ایشان، شنبه 1397/10/08 از ساعت 14:30 برگزار می‌گردد.

 
 
28 آذر 1397
ساعت 10:18

کلاس جبرانی دروس «هوش مصنوعی» و «نمایه‌سازی» استاد سالارنژاد، پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ طبق برنامه دروس روز جمعه ایشان، برگزار می‌گردد.

 
 
28 آذر 1397
ساعت 10:16

کلاس جبرانی درس «کارگاه شبکه‌های شخصی» استاد یلوه، پنجشنبه 1397/09/29 از ساعت 14 الی 18 برگزار می‌گردد.

 
 
28 آذر 1397
ساعت 10:15

کلیه کلاس‌های استاد جدی‌ثانی، پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ برگزار نمی‌گردد.

 
 
28 آذر 1397
ساعت 10:14

کلیه کلاس‌های استاد باشعور، پنجشنبه 1397/09/29 برگزار نمی‌گردد.

 
 
28 آذر 1397
ساعت 10:12

امتحان عملی درس «کارگاه مدیریت سنجش» استاد بقایی، دوشنبه 1397/10/10 درساعت کلاسی برگزار می‌گردد.

حضور کلیه دانشجویان الزامی بوده، و درصورت غیبت، نمره «صفر» منظور خواهد گردید.

 
 
28 آذر 1397
ساعت 10:11

ارائه پروژه درس «کارگاه مدیریت سنجش» استاد بقایی، دوشنبه 1397/10/03 می‌باشد.

حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

 
 
28 آذر 1397
ساعت 10:10

امتحان عملی درس «کارگاه سرویس‌دهنده‌های اینترنتی» استاد بقایی، دوشنبه 1397/10/03 درساعت کلاسی برگزار می‌گردد.

حضور کلیه دانشجویان الزامی بوده، و درصورت غیبت، نمره «صفر» منظور خواهد گردید.

 
 
22 آذر 1397
ساعت 7:59

کلیه کلاس‌های استاد عضدانلو، پنجشنبه 1397/09/22 برگزار نمی‌گردد. 

 
 
21 آذر 1397
ساعت 22:36

کلیه کلاس‌های استاد سالارنژاد، جمعه ۱۳۹۷/۰۹/23 برگزار نمی‌گردد.

 
 
21 آذر 1397
ساعت 22:36

کلیه کلاس‌های استاد جعفری، پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/22 و جمعه 1397/09/23 برگزار نمی‌گردد.

 
 
21 آذر 1397
ساعت 22:35

کلیه کلاس‌های استاد فرامرز رسولی، پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/22 برگزار نمی‌گردد.

 
 
19 آذر 1397
ساعت 14:23

برنامه امتحان آنلاین دروس استاد باباخانلو، به شرح زیر است:

  • «گزارش‌نویسی (تا آخر فصل 4)»: از روز سه‌شنبه 1397/09/20 تا روز پنجشنبه 1397/09/29، کد درس: 98634
  • «اصول و فنون مذاکره (تا آخر فصل 4)»: از روز سه‌شنبه 1397/09/20 تا روز پنجشنبه 1397/09/29، کد درس: 98676

دانشجویان توجه نمایند که حتماً در این بازه زمانی نسبت به برگزاری امتحان اقدام نمایند.

 
 
19 آذر 1397
ساعت 14:13

امتحان میان‌ترم، هر یک از دروس استاد شاهمیری، از روز شنبه 1397/09/24 تا روز جمعه 1397/09/30 در ساعت کلاسی همان درس، برگزار می‌گردد.

 
 
19 آذر 1397
ساعت 14:08

برنامه کلاس‌های جبرانی استاد یکماز، به شرح زیر است:

  • «ساختمان داده»: پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲2 ، از ساعت 8 الی ۱۰ و 13 الی 15
  • «پایگاه داده»: پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲2 ، از ساعت 10 الی 12 و 15 الی 18
 
 
19 آذر 1397
ساعت 14:05

کلیه کلاس‌های استاد یکماز، جمعه 1397/09/23 و جمعه 1397/09/30 برگزار نمی‌گردد.

 
 
19 آذر 1397
ساعت 14:03

کلاس‌های «گزارش نویسی» و «اصول و فنون مذاکره (فقط ساعت دوم)» استاد باباخانلو، دوشنبه 1397/09/19 برگزار نمی‌گردد.

 
 
17 آذر 1397
ساعت 23:56

کلیه کلاس‌های استاد صنعتگران، یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ برگزار نمی‌گردد.

 
 
17 آذر 1397
ساعت 15:48

کلیه کلاس‌های استاد امیرزاده، یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱8 برگزار نمی‌گردد.

 
 
17 آذر 1397
ساعت 10:22

کلاس جبرانی دروس «طراحی صفحات وب» و «کارگاه طراحی صفحات وب» استاد مرادی، شنبه 1397/09/17 از ساعت 15 الی 19 برگزار می‌گردد.

 
 
16 آذر 1397
ساعت 12:50

کلاس‌های «کارگاه کامپیوتر» و «کارگاه کامپیوتر 1» استاد مرادی، جمعه 1397/09/16 برگزار نمی‌گردد.

 
 
15 آذر 1397
ساعت 23:34

برنامه کلاس‌های جبرانی استاد ترکمانیان، به شرح زیر است:

  • «طراحی الگوریتم»: جمعه ۱۳۹۷/۰۹/23 ، از ساعت 15 الی 16:30
  • «برنامه‌سازی شیءگرا»: جمعه ۱۳۹۷/۰۹/23 ، از ساعت 16:30 الی 18
 
 
15 آذر 1397
ساعت 23:31

کلاس «گرافیک و انیمیشن در وب»، جمعه 1397/09/16 برگزار نمی‌گردد.