مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران 
سامانه
هم آوا

روابط عمومی

روابط عمومیغبارروبی از مزار شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس
غبارروبی از مزار شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس