مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران 
مؤسسه آموزش عالی
علمی - کاربردی
شهرداری تهران


سامانه
هم آوا

وام عتبات ویژه پیاده‌روی اربعین

به اطلاع می رساند: جهت شرکت در سفر پیاده روی اربعین حسینی، به هر زائر دانشجو مبلغ 700,000 (هفتصدهزار) تومان وام عتبات تعلق می گیرد.
به دانشجویانی هم که از طریق سازمان حج و زیارت اقدام نمایند و معرفی نامه سازمان حج و زیارت داشته باشند، مبلغ 1,000,000 (یک میلیون) تومان به دانشجویان مجرد و مبلغ 1,500,000 (یک میلیون و پانصدهزار) تومان به دانشجویان متأهل پرداخت می‌گردد.
دانشجویان متقاضی وام عتبات می‌بایست نسبت به ثبت اطلاعات فردی و درخواست وام خود از تاریخ 1397/07/14 لغایت 1397/08/30 از طریق پرتال صندوق رفاه به آدرس www.swf.ir اقدام لازم را به عمل آورند.
دانشجویان بعد از ثبت نام در پرتال دانشجویی می‌بایست تمام مدارک شامل: فرم درخواست وام، فرم سند تعهدنامه محضری، حکم کارگزینی ضامن، کپی پاسپورت ورود و خروج از کشور، کپی ویزا، کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، (کپی صفحه اول عقدنامه و کپی شناسنامه و کارت ملی همسر برای متأهلین) را به کارشناس صندوق رفاه مرکز تحویل نمایند.
دانشجویانی که قبلاٌ از وام دانشجویی استفاده نموده‌اند، نیازی به ضامن مجدد (سند تعهدنامه محضری و حکم کارگزینی) برای ثبت وام عتبات عالیات ندارند.

وا‌م شهریه

دانشجویان متقاضی وام‌های دانشجویی (وام شهریه و وام عتبات عالیات) میبایست نسبت به ثبت اطلاعات فردی و درخواست وام خود، از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ از طریق پرتال صندوق رفاه به نشانی www.swf.ir اقدام لازم را به عمل آورند.

سقف وام شهریه 500,000 (پانصدهزار) تومان می‌باشد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام شهریه دانشجویی:

  • کپی شناسنامه و کارت ملی دانشجو و ضامن.
  • کپی حکم استخدامی ضامن (کارکنان رسمی و پیمانی) - کپی حکم بازنشستگی کارمندان بازنشسته و گواهی کسر از حقوق برای صندوق رفاه دانشجویی به مبلغ 2,000,000 (دو میلیون) تومان.
  • فرم تکمیل شده مشخصات دانشجو.
  • اصل سند تعهدنامه تنظیمی توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور.

جهت دریافت فرم مشخصات دانشجو و فرم تعهدنامه، به واحد صندوق رفاه مرکز مراجعه نمایید.

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 98 - 97 (971)

انتخاب واحد توسط دانشجویان 1397/06/17 تا 1397/06/27
شروع کلاس‌ها 1397/06/31
حذف و اضافه 1397/07/14 تا 1397/07/18
بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش 1397/07/19 تا 1397/07/30
حذف اضطراری 1397/10/08 تا 1397/10/09
پایان کلاس‌ها 1397/10/20
امتحانات 1397/10/22 تا 1397/11/06

 

تأیید وام و ارائه مدارک

متقاضیان وام شهریه دانشجویی و وام عتبات عالیات که ثبت اطلاعات و درخواست وام خود را از طریق پرتال صندوق رفاه انجام داده‌اند، هرچه سریعتر جهت تأیید وام و ارائه مدارک، به صندوق رفاه مرکز مراجعه نمایند.

وام عتبات ویژه پیاده‌روی اربعین

به اطلاع می رساند: جهت شرکت در سفر پیاده روی اربعین حسینی، به هر زائر دانشجو مبلغ 700,000 (هفتصدهزار) تومان وام عتبات تعلق می گیرد.
به دانشجویانی هم که از طریق سازمان حج و زیارت اقدام نمایند و معرفی نامه سازمان حج و زیارت داشته باشند، مبلغ 1,000,000 (یک میلیون) تومان به دانشجویان مجرد و مبلغ 1,500,000 (یک میلیون و پانصدهزار) تومان به دانشجویان متأهل پرداخت می‌گردد.
دانشجویان متقاضی وام عتبات می‌بایست نسبت به ثبت اطلاعات فردی و درخواست وام خود از تاریخ 1397/07/14 لغایت 1397/08/30 از طریق پرتال صندوق رفاه به آدرس www.swf.ir اقدام لازم را به عمل آورند.
دانشجویان بعد از ثبت نام در پرتال دانشجویی می‌بایست تمام مدارک شامل: فرم درخواست وام، فرم سند تعهدنامه محضری، حکم کارگزینی ضامن، کپی پاسپورت ورود و خروج از کشور، کپی ویزا، کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، (کپی صفحه اول عقدنامه و کپی شناسنامه و کارت ملی همسر برای متأهلین) را به کارشناس صندوق رفاه مرکز تحویل نمایند.
دانشجویانی که قبلاٌ از وام دانشجویی استفاده نموده‌اند، نیازی به ضامن مجدد (سند تعهدنامه محضری و حکم کارگزینی) برای ثبت وام عتبات عالیات ندارند.


وا‌م شهریه

دانشجویان متقاضی وام‌های دانشجویی (وام شهریه و وام عتبات عالیات) میبایست نسبت به ثبت اطلاعات فردی و درخواست وام خود، از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ از طریق پرتال صندوق رفاه به نشانی www.swf.ir اقدام لازم را به عمل آورند.

سقف وام شهریه 500,000 (پانصدهزار) تومان می‌باشد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام شهریه دانشجویی:

  • کپی شناسنامه و کارت ملی دانشجو و ضامن.
  • کپی حکم استخدامی ضامن (کارکنان رسمی و پیمانی) - کپی حکم بازنشستگی کارمندان بازنشسته و گواهی کسر از حقوق برای صندوق رفاه دانشجویی به مبلغ 2,000,000 (دو میلیون) تومان.
  • فرم تکمیل شده مشخصات دانشجو.
  • اصل سند تعهدنامه تنظیمی توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور.

جهت دریافت فرم مشخصات دانشجو و فرم تعهدنامه، به واحد صندوق رفاه مرکز مراجعه نمایید.


تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 98 - 97 (971)

انتخاب واحد توسط دانشجویان 1397/06/17 تا 1397/06/27
شروع کلاس‌ها 1397/06/31
حذف و اضافه 1397/07/14 تا 1397/07/18
بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش 1397/07/19 تا 1397/07/30
حذف اضطراری 1397/10/08 تا 1397/10/09
پایان کلاس‌ها 1397/10/20
امتحانات 1397/10/22 تا 1397/11/06

 


تأیید وام و ارائه مدارک

متقاضیان وام شهریه دانشجویی و وام عتبات عالیات که ثبت اطلاعات و درخواست وام خود را از طریق پرتال صندوق رفاه انجام داده‌اند، هرچه سریعتر جهت تأیید وام و ارائه مدارک، به صندوق رفاه مرکز مراجعه نمایند.


اطلاعیه تشکیل کلاس ها
سایر اطلاعیه ها...

اطلاعیه های کارورزی و پروژه
سایر اطلاعیه ها...