مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران 
مؤسسه آموزش عالی
علمی - کاربردی
شهرداری تهران


سامانه
هم آوا

تمدید مجدد مهلت ثبت نام وام

قابل توجه دانشجویان:

ثبت نام وام شهریه دانشجویی، تا ۱۳۹۷/10/09 تمدید گردید.

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 98 - 97 (971)

انتخاب واحد توسط دانشجویان 1397/06/17 تا 1397/06/27
شروع کلاس‌ها 1397/06/31
حذف و اضافه 1397/07/14 تا 1397/07/18
بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش 1397/07/19 تا 1397/07/30
حذف اضطراری 1397/10/08 تا 1397/10/09
پایان کلاس‌ها 1397/10/20
امتحانات 1397/10/22 تا 1397/11/06

 

تمدید مجدد مهلت ثبت نام وام

قابل توجه دانشجویان:

ثبت نام وام شهریه دانشجویی، تا ۱۳۹۷/10/09 تمدید گردید.


تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 98 - 97 (971)

انتخاب واحد توسط دانشجویان 1397/06/17 تا 1397/06/27
شروع کلاس‌ها 1397/06/31
حذف و اضافه 1397/07/14 تا 1397/07/18
بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش 1397/07/19 تا 1397/07/30
حذف اضطراری 1397/10/08 تا 1397/10/09
پایان کلاس‌ها 1397/10/20
امتحانات 1397/10/22 تا 1397/11/06

 


اطلاعیه تشکیل کلاس ها
سایر اطلاعیه ها...

اطلاعیه های کارورزی و پروژه
سایر اطلاعیه ها...